Inschrijfformulier Paul Verweel Sportfonds

  Vul alle 19 cijfers in, deze zijn te vinden op de U-pas en begint met 6064.

  Geslacht

  Wilt u een aanvraag doen voor een kind dat op zwemles zit?

  Sportaanbieder waar het kind lid is

  Sportwinkel waar u naar toe wil

  Voeg hier een bewijs van inschrijving toe .PDF of Foto, maximaal 32MB. Uit dit bewijs moet blijken dat het kind lid is bij de opgegeven sportaanbieder. Hierop moet de naam van het kind, de naam van de sportaanbieder en de datum te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld een afschrijving van de U-paspagina zijn (zie voorbeeld hieronder), een mailwisseling met de club of een factuur van de contributie.
  Voorbeeld inschrijving

  Sportartikel(en) die het kind nodig heeft

  Bedrag van de voucher *

  Sportaanbieder waar het kind lid is

  Voeg hier een bewijs van inschrijving toe.PDF of Foto, maximaal 32MB. Uit dit bewijs moet blijken dat het kind lid is bij de opgegeven sportaanbieder. Hierop moet de naam van het kind, de naam van de sportaanbieder en de datum te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld een afschrijving van de U-paspagina zijn (zie voorbeeld hieronder), een mailwisseling met de club of een factuur van de contributie.
  Voorbeeld inschrijving

  Sportwinkel waar u naar toe wil

  Sportartikel(en) die het kind nodig heeft

  Bedrag van de voucher


  De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.paulverweelsportfonds.nl/privacy

  Translate »